Situatie

Het constateren van schade is voor geen enkel persoon een prettige gebeurtenis. Je dient een claim in, wacht op een reactie en je bent genoodzaakt bij ieder contactmoment opnieuw je gegevens te delen en het verhaal toe te lichten. Een telefoontje, een mail of een whatsapp bericht, er zijn meerdere mogelijkheden maar telkens moet de klant zijn persoonsgegevens en situatie delen. Dit kost de klanten van Interpolis niet alleen veel tijd, ook voor Interpolis zelf is het een tijdrovende zaak.

Challenge

Interpolis wil het indienen van een claim voor de klant graag vereenvoudigen. Dit om zowel de werkdruk bij de help-desk van Interpolis te verlichten, als ook het gebruikersgemak van de klant te verhogen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen was het een uitdaging de gebruiker te laten interacteren via meerdere input methodes over verschillende platformen heen zonder hen dezelfde vraag twee maal te stellen.

Aanpak

We hebben een multimodale interface ontwikkeld voor Interpolis. Dit zorgt ervoor dat de klant via alle kanalen en apparaten zijn/haar communicatie kan voortzetten. Door de data te koppelen kan een klant makkelijk zijn claim indienen, gegevens doorgeven en hoeft deze nooit de informatie dubbel te verschaffen. Dit noemen wij nou een echte win-win situatie voor zowel Interpolis als de klant.