Onze services

Onze aanpak om AI-assistenten met impact te leveren, van strategie tot ontwikkeling, marketing en een continue optimalisatie.

Unieke manier van werken

Ontwikkelen en ontwerpen van een gesprek

Het maken van prijswinnende AI-assistenten begint allemaal met het onderzoeken van jouw publiek om prioriteit te geven aan een hoogwaardige use-case die aan de behoeften voldoet of een probleem oplost. Gegevens en inzichten vormen daarvoor de basis voor ons gespreksflow-ontwerp. Zodra we het eens zijn over een flow, is het tijd voor onze gesprekstekstschrijvers om teksten te schrijven die werken en consistent zijn met jouw merk. Vervolgens zorgen onze engineers ervoor dat de AI-assistent wordt geïntegreerd in de technische infrastructuur, b.v. om verbinding te maken met een CRM voor klantgegevens, of met het contactcenterplatform om een ​​warme menselijke overdracht tot stand te brengen. Ten slotte zorgen we er door middel van iteratieve tests voor dat we een uitstekende ervaring leveren bij de lancering.

Marketing & Adoptie

Gesprekken zijn nutteloos zonder de betrokkenheid van gebruikers. En om gebruikers te betrekken, kan een combinatie van activiteiten nodig zijn, afhankelijk van de gespreksinterface. Als het er bijvoorbeeld om gaat gebruikers naar een spraaktoepassing op de Google Assistent te leiden, zijn we experts in het optimaliseren van een gesprek voor organische ontdekking en begrijpen we hoe je het algoritme van Google kunt beïnvloeden. Na het uitvoeren van vele betaalde mediacampagnes hebben we ook geleerd welke media-activiteit en creaties de grootste impact hebben. Aan de andere kant, wanneer we een AI-assistent op een website lanceren, analyseren we voortdurend de gegevens en zoeken we naar manieren om het gebruik te verbeteren door de relevantie en zichtbaarheid te optimaliseren.

Gesprekservaring optimaliseren

Helemaal aan het begin maken we een meetplan met daarin de primaire doelstelling(en), KPI’s, verwachtingen en specificaties voor het volgen van deze KPI’s. In sommige gevallen kan dit worden aangevuld met een business case en/of een NPS-onderzoek waarmee de verwachte impact wordt gevalideerd. Op basis van het meetplan maken we een performance & insights dashboard op maat, waarmee we continu de performance van de AI-assistent analyseren en verbeteren. Dit optimalisatieproces omvat meestal het trainen van de AI (machine learning-algoritmen), het toevoegen van onverwerkte vragen en het uitvoeren van A/B-tests op variaties van copy, ontwerpelementen of flows om het voltooiingspercentage te optimaliseren.

Visie, Strategie & Roadmap

Veel bedrijven erkennen dat, om echt te profiteren van het transformatieve potentieel van conversationele AI en om voldoende draagvlak te creëren vanuit de bredere organisatie, een langetermijnplan nodig is. Dit plan begint met een visie over hoe jouw ideale wereld er over 3-5 jaar uitziet. Hoe ga je de concurrentie overtreffen door de beste persoonlijke assistentie te bieden bij zowel aankopen als servicevragen? Een gespreksstrategie omvat concrete doelen voor de middellange tot lange termijn (bijvoorbeeld: 60% van het klantcontact binnen 2 jaar automatiseren en de NPS met x verbeteren) en de middelen die nodig zijn om deze ambities te realiseren. Ten slotte helpt een roadmap een pad uit te stippelen naar het bereiken van de strategische doelen, inclusief duidelijke prioriteiten. Kwartaalvergaderingen helpen de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de nieuwste technologische en organisatorische ontwikkelingen.